uvod program
registracia ucinkujuci
info kontakt

ÚČINKUJÚCI

Združenie Mariánskej mládeže

Združenie Mariánskej mládeže združuje deti a mladých ľudí, ktorí sa navzájom posilňujú vo viere, pomáhajú šíriť úctu k Panne Márii, sú motivovaní k pomoci chudobným, opusteným, starým a chorým ľuďom. Počas programu 7BOLESTNÁ budú sprevádzať dramatizovaný ruženec.

Maroš Kuffa

Farára Maroša Kuffu netreba špeciálne predstavovať. Pôsobí v Žakovciach, kde sa už dlhé roky venuje ľuďom na okraji spoločnosti. Je známy svojim jednoduchým a trefným kázaním, ktorým oslovuje širokú skupinu veriacich aj neveriacich. Na akcii 7BOLESTNÁ bude kázať počas úvodnej svätej omše.

The Wind

Pop-rocková a gospelová kapela z dedinky Vojčice pri Trebišove. Hrá piesne, v ktorých sa spieva o bežných ľudských problémoch, láske, každodennom živote, ako aj o Bohu, ktorý nad tým všetkým starostlivo bdie. Počas programu 7BOLESTNÁ vystúpi v hlavnom večernom programe.

 FireFly

Názov kapely FireFly (svetojánska muška) symbolizuje jej horlivosť v službe pre Boha a túžbu prinášať svetlo druhým ľuďom prostredníctvom jej piesní.  Jej mottom je citát zo sv. Písma: „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou.“ (Iz 60,1). Počas programu 7BOLESTNÁ kapela vystúpi v hlavnom večernom programe.

Tanečné divadlo ATak

Od svojho vzniku v roku 1998 sa tanečné divadlo ATak neustále hýbe a atakuje publikum, má za sebou 400 vystúpení naprieč Slovenskom, okolitými štátmi aj ďalekým zahraničím. Vyjadruje sa tancom a symbolmi, útočí na tajné zákutia duše a vynáša na svetlo pravdu o ľudských slabostiach. V roku 2014 oživili 14 zastavení krížovej cesty v inscenácii ECCE HOMO - Hľa, čLOVEk! na pôvodnú slovenskú hudbu. Počas programu 7BOLESTNÁ bude ATak sprevádzať hlavný večerný program.

For džoj

Mladé a nadšené teleso z Vrbového, ktorého tanečná cesta začala na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku. Vystúpia s choreografiou, špeciálne vytvorenou pre hlavný večerný program 7BOLESTNÁ.

Mládežnícky zbor Mamateyka  

Zbor Mamateyka hráva na mládežníckych omšiach u Saleziánov v stredisku na Mamateyke - v Petržalke. Počas programu 7BOLESTNÁ bude sprevádzať adoráciu a polnočnú svätú omšu s novokňazmi.

Spevácky zbor Béčkari 

Spevácky zbor Béčkari, teda Blumentálsky spevácky zbor, existuje už vyše 20 rokov pri kostole Blumentál v Bratislave. Na akcii 7BOLESTNÁ ho môžete zažiť počas úvodnej svätej omše o 19.00.