uvod program
registracia ucinkujuci
info kontakt

 REGISTRÁCIA

Prosíme Vás, aby ste sa na akciu 7BOLESTNÁ vopred zaregistrovali kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia (ubytovanie, strava a pod.). Ďakujeme!

!!! DÔLEŽITÉ !!!

MIESTA V AREÁLI, kde sa bude v nedeľu o 21.30 počas 7BOLESTNEJ konať 90 minútový program plný svedectiev, tanca, piesní a divadla, SA DEFINITÍVNE NAPLNILI.

Nemusíte sa však obávať, že tento program zmeškáte. Pre tých z vás, ktorí sa do areálu nevojdete, chystáme kvalitnú veľkoplošnú obrazovku, na ktorej si budete môcť túto časť programu vychutnať spolu s ostatnými účastníkmi.

Pozn.
- Registrovať sa je možné do 7. septembra 2014. Po tomto termíne nezabezpečujeme stravu a ubytovanie pre účastníkov.
Ak nemáte záujem o stravu a ubytovanie, je možné prísť aj bez registrácie.
- Na mieste bude registrácia prebiehať od 14.00 do 18.00. Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť načas, bude možné zaregistrovať sa v priebehu celého programu.

REGISTRÁCIA UZAVRETÁ