Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje pútnický rok 2015
Tlačová správa

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje pútnický rok 2015

Správa Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bilancuje uplynulý pútnický rok, jeho duchovný i ekonomický rozmer. Počtom pútnikov predstavoval rok 2015 silný pútnický cyklus, keď Baziliku navštívilo 147 organizovaných pútnických skupín. 25 takýchto skupín bolo zahraničných, resp. medzinárodných. V roku 2015 teda došlo v porovnaní s minulosťou k jednoznačnému nárastu skupín i individuálnych pútnikov. Spomedzi slovenských diecéz bolo najviac organizovaných skupín z Bratislavskej arcidiecézy v počte 32. Popri samostatných organizovaných skupinách bolo realizovaných spolu 57 celoslovenských pútí. Návštevnosťou i organizáciou vyčnieva do popredia septembrová národná púť, nasledujú ďalšie často s výrazným programovým zameraním sa na rozličné skupiny pútnikov. Takými boli napr. stavovské púte ako púť zaľúbených, púť mužov, púť mamičiek v požehnanom stave, púť seniorov, púť ružencových bratstiev, púť miništrantov a mnohé ďalšie. 7 skupín navštívilo Baziliku Sedembolestnej Panny Márie formou cyklo-pútí, do ktorých sa zapojilo spolu viac než 170 cyklistov. Celkový počet pútnikov za hodnotený rok presiahol hranicu 180.000, z toho 30.000 pútnikov navštívilo Šaštín počas národnej púte. V Národnej svätyni bolo v roku 2015 odslúžených 956 sv. omší. V priebehu roka navštívilo Baziliku v rámci 31 návštev 15 biskupov.

Celková výška milodarov prijatých od pútnikov v roku 2015 sa vyšplhala na 173.976, 23 €, z čoho sa na národnej púti 15. septembra vyzbieralo 34.752 €. Naopak celkové ročné výdaje pútnického miesta predstavovali 171.840,05 €, z čoho náklady na národnú púť činili 19.858,40 €. Zrekonštruovali sa priestory zahŕňajúce pastoračnú katechetickú miestnosť a pamätnú izbu sv. Jána Pavla II. vo výške 17.895,45 €.

V súčasnosti prebiehajú rokovania s vedením Bratislavskej arcidiecézy, do ktorej farnosť Šaštín-Stráže patrí. Obsahom týchto rokovaní je celková vízia pútnického areálu. Cieľom správy Baziliky je pritom vybudovať v Šaštíne miesto pravej mariánskej úcty pre tradičných i moderných pútnikov.

Národná svätyňa Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je súčasťou rímskokatolíckej farnosti v Šaštíne, ktorú spravujú saleziáni don Bosca – Slovenská provincia. Úcta k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne začala v roku 1564, chrám bol dokončený a posvätený v roku 1762. Pápež blahoslavený Pavol VI. povýšil 23. novembra 1964 Národnú svätyňu Sedembolestnej Panny Márie na baziliku minor – menšiu. V roku 1995 navštívil Šaštín pápež svätý Ján Pavol II.

Podrobnejšie informácie o živote na národnom pútnickom mieste nájdete na www.bazilika.sk

::::

Národná svätyňa

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Kláštorné nám. 1295

908 41 Šaštín-Stráže

 

Správca Baziliky:

Don Ján Čverčko SDB

email: spravca@bazilika.sk

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo