Kontakt - Farnosť
 
Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Šaštín – Stráže
Kláštorné námestie 1295
908 41 Šaštín-Stráže

 Správca farnosti:

- vybavuje iba záležitosti týkajúce sa farnosti Šaštín-Stráže (krsty, sobáše, pohreby, sväté omše a sviatosť zmierenia)
- nevybavuje záležitosti pútnického miesta (prihlasovanie pútí a pod.)

P. Michal Nižňánsky OSPPE
Mobil: 0911 517 160
Telefón: 034/659 27 11
E-mail: fara@bazilika.sk
č.účtu - IBAN:
SK30 0900 0000 0000 3723 5532 (EUR - Slovenská sporiteľňa)
(starý formát č.ú.: 0037235532/900)
 
Úradné hodiny:
Pondelok – Sobota: 1/2 hodiny po večernej sv. omši, alebo podľa dohody.
 
Naša organizácia Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Šaštín-Stráže spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupujeme, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk. 
 
 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo