Dary pre baziliku
Ak chcete podporiť Baziliku a aktivity konané v nej, môžete zaslať svoj dar na naše číslo účtu:
IBAN: SK3802000000002957403454 (EUR)
(starý formát č.ú.: 2957403454/0200)
Do poznámky uveďte : DAR.

 

Nech Vám to Boh vynahradí!
Za dobrodincov Národnej Svätyne je každú nedeľu o 10.30 obetovaná svätá omša.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo