uvod program
registracia ucinkujuci
info kontakt

PROGRAM

18:00  – dramatizovaný ruženec, pripravuje Združenie Mariánskej mládeže  
- bazilika

19:00 – svätá omša, kazateľ Maroš Kuffa
- bazilika

20:30 – večera, voľný program
- park pred bazilikou

21:30  – večerný program 7BOLESTNÁ (svedectvá, piesne, divadlo, tanec)
- nádvorie baziliky s obmädzenou kapacitou pre prvých 600 zaregistrovaných
- veľkoplošná projekcia pre zvyšných zaregistrovaných
(v príprade nepriaznivého počasia sa celý program presúva do baziliky)

23:30 – adorácia
- bazilika

24:00 – polnočná svätá omša s novokňazmi z celého Slovenska
- bazilika

Hymna 7BOLESTNÁ

Text 7BOLESTNÁ

Ján Gofus / The Wind

Mária, Tvojim ÁNO to začalo,

Mária, samo spasenie nastalo.

Mária, poslušnosťou povestná,

Sedembolestná...

Vedela si, čo to znamená,

kríž vezme Syn na ramená.

A meč Ti srdcom preniká,

bolesť, smútok a panika.

Sedembolestná, sedembolestná, sedembolestná, oroduj za nás!

Ref: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou,

požehnaná si a požehnaný je Plod Tvoj.

Svätá Mária, pros za nás hriešnych

teraz i v hodinu smrti našej.

Mária, syna umierať videla,

Mária, s vierou, že príde nedeľa.

Mária, žena a Božia nevesta,

Sedembolestná...

Proroctvo, útek, v chráme strata,

cesta, kde pod našim hriechom padal,

Jeho smrť a náruč Tvoja,

s hrobom sa dal do boja,

Tvoje srdce rany bolia...

Sedembolestná, sedembolestná, sedembolestná, oroduj za nás!

Ref…