uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii

sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra. 

 

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

v Národnej svätyni v Šaštíne

 

Pondelok 14. septembra 2020

  7.00  svätá omša

17.00  ruženec Sedembolestnej Panny Márie

18.00  svätá omša

20.00  modlitba za Slovensko

21.30  adorácia s individuálnym požehnaním

 

Utorok 15. septembra 2020

  5.30  svätá omša

  7.00  svätá omša

  9.15 ruženec

10.30 slávnostná svätá omša

14.00 „Pútnické átrium“ 1. časť

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva

15.30 predstaví sa Komorný orchester Zoe

16.30 „Pútnické átrium“ 2. časť

18.30 svätá omša

20.00 modlitba za Slovensko

 

Streda 16. septembra 2020

7.00 svätá omša

10.30 svätá omša

17.00 ruženec

18.00 svätá omša

20.00 modlitba za Slovensko

 

Slávnostnú svätú omšu dňa 15. septembra bude možné sledovať v priamom prenose vo vysielaní RTVS a TV Lux.

Celý program púte bude vysielaný naživo prostredníctvom kanálu Štúdio 7bolestná na YouTube.

Zmena programu vyhradená.

Pevne veríme, že sa budeme môcť stretnúť na púti v Šaštíne a spoločne osláviť Boha a našu nebeskú Matku. Všetky prípravy, celý priebeh púte aj aktuálnu situáciu na Slovensku odporúčame Vašim modlitbám.

 

Opatrenia  
Situácia spojená so šírením vírusu COVID19, žiaľ, zasiahla aj oslavy našej Sedembolestnej Matky. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku, a teda aj púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, budú na farskej úrovni.

Nakoľko chceme dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia (plné znenie TU), prinášame niekoľko informácií pre pútnikov, ktorí sa rozhodnú navštíviť našu Národnú svätyňu v týchto sviatočných dňoch:

  1. Prosíme neorganizovať hromadné púte či zájazdy. Farnostiam a spoločenstvám odporúčame zorganizovať si púť v inom termíne, len pre danú skupinu. Podrobnosti je možné dohodnúť na našom infocentre.

  2. Odporúčame zvážiť prítomnosť osôb starších, trpiacich na chronické ochorenia, s oslabenou imunitou alebo osoby iných rizikových skupín.

  3. Z hromadných podujatí sú absolútne vylúčené osoby so zvýšenou telesnou teplotou, respiračnými ochoreniami alebo inými príznakmi choroby.

  4. Dýchacie cesty je potrebné mať prekryté rúškom alebo šatkou.

  5. Pred vstupom do baziliky alebo sektoru je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.

  6. Hlavná svätá omša bude slávená v bazilike, do ktorej bude umožnený vstup iba obmedzenému počtu pútnikov. Prosíme, aby ste to v pokoji prijali a rešpektovali.

  7. V parku pred bazilikou budú vytvorené sektory pre cca 1 000 ľudí. Vstup do sektorov bude možný len cez vyznačené vchody. Po naplnení kapacity nebude možné do sektorov vpustiť ďalšie osoby.

  8. Pomedzi jednotlivé body programu budeme zabezpečovať vetranie a dezinfekciu kontaktných plôch. V niektorých prípadoch bude potrebné na krátku chvíľu opustiť priestory. Prosíme o rešpektovanie a dodržanie pokynov usporiadateľov.

Za pochopenie vopred ďakujeme!