uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

Celonárodná púť Slovenska k patrónke Slovenska – Sedembolestnej Panne Márii

sa koná po stáročia, oficiálne od roku 1732, keď bola socha Sedembolestnej vyhlásená za milostivú. Každoročne navštívi Šaštín počas národnej púte cca 20 000 veriacich, v Jubilejnom roku 2014 Sedembolestnej Panny Márie to bolo 50 000 pútnikov. Vrcholom púte je sviatok patrónky Slovenska dňa 15. septembra. V tomto ruku je slávnosť spojená s mimoriadnou udalosťou celoslovenského významu, návštevou svätého Otca Františka.

HARMONOGRAM NÁVŠTEVY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 

15. septembra 2021

9:10       Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

10:00     Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni

              v Šaštíne, homília Svätého Otca 

13:30     Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

13:45      Odlet do Ríma

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM NA POLI (PRIESTRANSTVO SLÁVENIA SV. OMŠE)

utorok 14. september 2021
22.00Otváranie sektorov pre verejnosť
  
streda 15. september 2021
04.00Otváranie sektorov pre OTP
04.00Pápež František - vlastnými slovami
04.50Modlitba posvätného ruženca (radostné tajomstvá)
05.00Otváranie sektorov pre kňazov, zasvätené osoby a VIP
05.50chvály (vedie o. Martin Jarábek, spev Matúš Hrnčiar so zborom)
06.50Modlitba posvätného ruženca (bolestné tajomstvá)
07.40Loretánske litánie spievané
07.50Ranné chvály
08.05Sedembolestný ruženec
08.50Litánie k sv. Jozefovi
09.00Skúška spevov
09.20Komentár
 Očakávanie na príchod Svätého Otca Františka
  
10.00Slávnostná svätá omša
  
12.00Kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovcov