Modlitba pre Sedembolestnú
Na tomto mieste môžete vložiť prosbu, za ktorú sa modlí miestne spoločenstvo a je vložená aj medzi úmysly nedeľnej svätej omše o 10.30, ktorú venujeme dobrodincom.
(nebude zverejnený)
Zverejniť modlitbu?
1139 modlitieb k Sedembolestnej:
Anna
15. 6. 2021 o 22:31
Sedembolestná Panna Mária, pokorne Ťa prosím o príhovor za spásu duše mojej zomrelej mamky Kláry pri príležitosti 10-teho výročia úmrtia. Taktiež Ťa úpenlivo prosím o spásu duše môjho zomrelého ocka Jozefa. Ochraňuj aj moje deti a prosím aj pre ne za dar živej viery a pevné zdravie. Ďakujem
Vojtech
15. 6. 2021 o 09:04
Sedembolestná Panna Mária, prosím Ťa daj mi silu a osvieť moju myseľ, aby som uspel na Rigoroznom konaní ziskal svoj doktorantský titul. Pomôž mi prosím Ťa matka božia najsť si prácu v obore v Anglicku, aby som si mohol kúpiť vlastný dom. Osvieť moju myseľ matka božia, aby som uspel na mojej rigoróznej skúške, daj mi silu motiváciu aby som sa svedomito a húževnato pripravil na rigoróznú skúšku. Ja Ti to zverujem matka Božia. Amen
Viera
13. 6. 2021 o 08:02
Matka sedembolestná, prosím o spásu pre zomrelých Patrika, Máriu, Alžbetu, o dar živej viery pre moje krstné deti a o Božiu pomoc pre celú rodinu..Panna Mária, oroduj za nás.
Jarmila
7. 6. 2021 o 08:42
Sedembolestná Panna Mária, prosím o pomoc a ochranu pre ťažko chorého otca mojej priateľky Jozefa, vypros prosím dobrá Matička pre celú rodinu silu a pomoc v nesení tohto ťažkého kríža, daj im útechu a nádej v uzdravenie. O to ťa prosím, skrze Krista, nášho Pána. AMEN! Vrúcna vďaka !
Martina
5. 6. 2021 o 09:07
Sedembolestná Panna Mária, vrúcne prosím za svoje deti, hlavne za najstaršiu dcéru, za jej obrátenie k Bohu, vnútorné uzdravenie, nájdenie pokory, odvrátenie od zlého a návrat domov. Amen.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo