uvod program
mapa vlaky
parkovanie press
historia modlitby

 

15. september 2022

NA PRÍJAZD DO ŠAŠTÍNA JE MOŽNÉ VYUŽIŤ ROVNAKO ŽELEZNIČNÚ DOPRAVU

a to s využitím osobných vlakov vedených z dvoch prestupných staníc: Trnava a Kúty. Cestujúci vystúpia na železničnej stanici Šaštín-Stráže, odkiaľ sa  presunú na miesto konania svätej omše /pešo cca 10 minút/.

Vyjadrenie Železničnej spoločnosti Slovensko:

V súčasnosti, až do konca októbra prebiehajú rozsiahle výlukové  práce na trati Trnava – Kúty a v úseku Trnava – Smolenice je nepretržite prerušená železničná prevádzka. Cestujúci sú nútení v tomto úseku prestupovať do náhradnej autobusovej dopravy. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by bolo nutné mimoriadne vlaky viesť odklonovou trasou cez Bratislavu – Malacky a Kúty. Odklovová trasa by predĺžila jazdnú dobu vlaku a uvedené by vyžadovalo veľmi skorý odchod vlaku z východzej železničnej stanice približne o 3:40 (takmer o 2 hodiny skôr ako po minulé roky).

 V zmysle stanoviska MDV SR a aktuálneho stavu v zabezpečení finančného krytia objednávky dopravných služieb vo verejnom záujme pre rok 2022, stále neistej situácie súvisiacej s protipandemickými opatreniami vzhľadom na šírenie ochorenia COVID-19 a do úvahy pripadajúcej jedinej ekonomicky i časovo nevýhodnej odklonovej trasy možných vlakov cez Bratislavu a Kúty MDV SR nerealizuje objednávku na segment pútnických vlakov do/zo Šaštína pre rok 2022.