Farnosti/Školy/Spoločenstvá

V prípade väčších skupín Vás prosíme o rezerváciu cez náš formulár. Ozveme sa Vám, hneď ako to bude možné, aby sme potvrdili alebo dohodli konkrétne detaily.

Prosíme Vás, aby ste si prezreli náš pútnický kalendár a to, či je váš termín voľný.
 
 
Názov púte:
Uveďte názov, ktorý bude v kalendári. Napríklad 'Púť farnosti Liesok' alebo 'Pút Rodina Nepoškvrnenej'. S týmto názvom budeme nasledovne pracovať: pri uvádzaní vašej púte, v kronike.
Mesto / Obec:
Okres:
Diecéza:
   
Meno a priezvisko:
Osoba zodpovedná za organizáciu púte.
Telefónny kontakt:    
E-mail:
   
Počet ľudí:
Typ púte:
Príchod do Šaštína: 
Odchod zo Šaštína: 
Príde s vašou skupinou kňaz?
Meno kňaza:
   
Ak nemáte kňaza, máte záujem o službu miestneho kňaza?
(Podľa našich kapacít)
   
Máme záujem o: 
 svätú omšu (60 minút)
 Pozrite si aktuálny harmonogram svätých omší v Bazilike
 výklad o Bazilike a jej histórii (30 minút)
 návštevu mariologického múzea - 1. poschodie (20 minút)
 sviatosť zmierenia
 stravu
 ubytovanie
 využitie spoločenskej sály na prednášku
   
Ak máte záujem o zaslanie Pamätnej listiny z vašej púte, prosím napíšte nám presnú adresu, kam Vám ju zašleme.
   
Návrh harmonogramu Vašej púte
Uveďte časy, kedy si prajete ktorý bod programu, aby sme ich mohli zabezpečiť, dĺžka trvania je uvedená v časti 'Máme záujem o',napríklad:
10.00 - Svätá omša
11.00 - Výklad s prehliadkou
alebo
10.30 - Výklad s prehliadkou
11.00 - Svätá omša


Poznámka: Prosíme Vás, aby ste si nenahlasovali program medzi 12.00 - 13.00, je vtedy obedná prestávka.
  
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo