Bilancujeme v závere Roka Sedembolestnej Panny Márie
Šaštín-Stráže 31. december 2014 (TK KBS) Sme na konci jubilejného roka, ktorý bol KBS vyhlásený za Rok Sedembolestnej Panny Márie. K patrónke Slovenska do Šaštína-Stráží putovali v tomto významnom roku tisíce pútnikov.

Podľa spracovaných informácií z Info centra Baziliky - pute@bazilika.sk, si prišlo uctiť svoju nebeskú Matku 134 355 zaregistrovaných pútnikov. Celkový počet nahlásených pútí bol v tomto roku 473. Odslúžilo sa 1 136 svätých omší, z toho bolo 292 pútnických (s účasťou od jednej pútnickej skupiny až po vyše 10 farských skupín súčasne na jednej sv. omši). Najviac pútnických skupín doputovalo z Bratislavskej diecézy – spolu 92. 63 pútnických skupín prišlo z Košickej diecézy, 61 zo Spišskej, 48 zo Žilinskej, 45 z Trnavskej, 28 z Nitrianskej, 24 z Banskobystrickej a 18 z Rožňavskej diecézy. Celoslovenských pútí sa uskutočnilo 46. Najväčšia účasť bola na Národnej púti v septembri. Baziliku navštívili taktiež pútnické skupiny z gréckokatolíckych diecéz – 1 púť z Bratislavskej a po dve púte z Košickej eparchie a Prešovskej archieparchie. Počas roka prišlo aj 27 medzinárodných pútnických skupín – najčastejšie pútnici z Maďarska. Skutočný počet pútí a pútnikov je však vyšší, nakoľko spracované čísla zahŕňajú iba zaregistrované púte a pútnické skupiny. Množstvo pútnikov prichádzalo do Národnej Baziliky samostatne a bez registrácie. Pri celkovom počte návštevníkov Baziliky môžeme za uplynulý rok hovoriť až o čísle 250 000 veriacich. Treba sem započítať aj pravidelných účastníkov nedeľných bohoslužieb, rôznych náhodných nenahlásených tradičných alebo moderných pútnikov, ktorých bývalo počas týždňa približne 2000.

Veriaci prišli do Národnej Svätyne s poďakovaniami i prosbami. Svoje úmysly zaznamenávali do pripravenej Pamätnej knihy. Najčastejšími úmyslami prosieb boli ochrana a pomoc pre rodiny, ale aj vrúcne prosby za zdravie a Božiu pomoc v chorobách.

Fotografie i informácie o uplynulom roku nájdete na stránke: www.bazilika.sk a na facebooku:  https://www.facebook.com/BazilikaSedembolestnej

 

TK KBS informovala Ľudmila Machová

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo