Farské oznamy
Nedeľa Krstu Pána

Letáky k referendu o rodine (7.februára) si môžete vyzdvihnúť pri východe z baziliky a rozdávajte ich najmä tým, ktorí chodia málo alebo vôbec nechodia do kostola, aby aj oni boli informovaní, a povzbuďte ich, aby šli na referendum 7. februára a zakrúžkovali na všetky tri referendové otázky „ÁNO“. Buďte apoštolmi v tejto veci, aby nás prišlo k referendu požadovaných 50 percent voličov. Je to veľmi dôležité ...

V súvislosti s nadchádzajúcim referendom navštívi Slovensko na pozvanie Aliancie za rodinu pani ŽELJKA MARKIĆ - líderka úspešného referenda o rodine v Chorvátsku, ktoré na jeseň 2013 zadefinovalo manželstvo ako zväzok muža a ženy v chorvátskej ústave. Navštívi Banskú Bystricu, Košice a v Bratislave sa stretnutie s ňou uskutoční budúcu nedeľu 18. januára 2015 o 18.00 hod. v univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline. Všetkých pozývame.

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie. Začína obdobie „cez rok“ pred pôstnym obdobím. Prestanú sa spievať vianočné piesne, stromčeky ako ozdoba zostanú do            2. februára, betlehem sa tiež ponechá do 2. februára. Od pondelka začne obdobie, v ktorom sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva, pripomína sa Kristovo tajomstvo v celej jeho plnosti.

Koledníci Dobrej noviny prijali od dobrodincov z našej farnosti 1750,- EUR. Tieto prostriedky budú použité na pomoc chudobným deťom v Afrike. Dobrodincom aj koledníkom ďakujeme.

Od 18. Do 25 januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Chrámový zbor pri Bazilike Sedembolestnej P. Márie organizuje Farský ples, ktorý sa uskutoční 24. januára 2015 v Kultúrnom dome v Šaštíne. Bližšie informácie sú na plagáte.

Liturgický kalendár :

Sobota     : Sv. Anton, opát - spomienka

Nedeľa   : Druhá nedeľa v cezročnom období „B“

                                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                     správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo