Farské oznamy
Druhá nedeľa po Narodení Pána

Dnes /nedeľa/ bude stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba posvätného ruženca v Bazilike o 14:30 hod a v kostole v Strážach o 16:00 hod.

V utorok je slávnosť Zjavenie Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu. V našich krajoch sa pri tejto slávnosti požehnáva voda, ktorú si potom veriaci berú do svojich príbytkov.

Požehnanie vašich príbytkov bude v utorok v popoludňajších hodinách. Záujemci môžu nahlásiť svoju adresu aj telefónne číslo v sakristii u pána kostolníka.

V piatok 9. januára bude otvorené stretnutie Modlitby za kňazov v náväznosti na sv. omšu, ktorá začína o 18:00 hod. Stretnutie bude v kaplnke pri sakristii. Hosťom bude Eduard Heger zo Spoločenstva pri Dóme sv. Matrina a bude sa zamýšľať na tému SEBADISCIPLÍNA. Srdečne ste pozvaní.

Podporte, prosím kampaň referenda o ochrane rodiny aj tým, že si vezmetevianočnúpohľadnicu za odporúčanú cenu 0,5 – 1,- Euro.

Letáky k referendu o rodine (7.februára) si môžete vyzdvihnúť pri východe z baziliky a rozdávajte ich najmä tým, ktorí chodia málo alebo vôbec nechodia do kostola, aby aj oni boli informovaní, a povzbuďte ich, aby šli na referendum 7. februára a zakrúžkovali na všetky tri referendové otázky „ÁNO“. Buďte apoštolmi v tejto veci, aby nás prišlo k referendu požadovaných 50 percent voličov. Je to veľmi dôležité ...

Liturgický kalendár :

Utorok     : Zjavenie Pána - slávnosť.

Nedeľa   : Tretia nedeľa po Narodení Pána. Krst Krista Pána

 

 

                                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                    správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo