OZNAMY
3. 6. – 9. 6. 2024
  1. Mesiac jún je osobitým spôsobom zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V našej bazilike sa chceme spoločne modliť litánie k Božskému Srdcu a to vždy po adorácii, ktorá začína vo všedné dni o 17.00 h.

 

  1. V tomto týždni máme prvý štvrtok mesiaca, deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania. Na tento úmysel obetujeme vo štvrtok 6. júna eucharistickú adoráciu o 17.00 h.

 

  1. V piatok 7. júna budeme sláviť slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorí sa v tento deň verejne pomodlia text úkonu zadosťučinenia „Najmilší Ježišu“, môžu za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Tento deň je zároveň Svetovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov.

 

  1. Chceme už dnes upriamiť vašu pozornosť aj na kultúrne podujatia, ktoré sa u nás v najbližšom čase uskutočnia. V sobotu 15. júna sa uskutoční ďalší ročník festivalu sakrálnej a gospelovej hudby „Šaštínske zvony“, v rámci ktorého sa predstavia viaceré zbory a skupiny. V nedeľu 16. júna 
    o 17.00 h. pozývame na koncert historickej hudby v podaní súboru „Ensemble Thesaurus Musicum“.  Vstup na obidve podujatia je voľný. A napokon sobotu 22. júna sa uskutoční „Juniáles“, spoločenská zábava pri hudbe. Vstupenky sú už v predaji. Bližšie informácie ku všetkým podujatiam nájdete na plagátoch a na internetovej stránke baziliky.

 

Z liturgického kalendára

 

Po (3.6.) – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – spomienka

Pi (7.6.) – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť

So (8.6.) – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie – spomienka

Ne (9.6.) – 10. nedeľa v cezročnom období

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo