Nanebovstúpenie Pána
prikázaný sviatok

sväté omše v bazilike budú o: 7.00 hod., 10.30 hod., 19.00 hod.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo