Farské oznamy
Nedeľa sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Dnes /nedeľa/ pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. Pri obnovení sľubov je vhodné, aby si manželia podali ruky a spoločne obnovili manželské sľuby.

V stredu je koniec občianskeho roku 2014. Ráno bude sv. omša o 7:00 hod. Večer bude sv. omša v Bazilike o 17:00 hod. Po nej bude ďakovná pobožnosť. Bazilika bude na prelome rokov otvorená od 23:30 hod. na súkromnú adoráciu a poďakovanie.

Vo štvrtok je začiatok roku 2015. Sv. omše budú ako v nedeľu. Pred každou sv. omšou bude vzývanie Ducha Svätého / Príď Duchu Svätý /. Ten kto sa zúčastní na speve tohto hymnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Popoludní o 14:30 hod. budú litánie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a eucharistické požehnanie.

V tomto týždni bude prvý piatok v mesiaci január. Spovedať budeme celý týždeň pred a počas sv. omší. Chorých a starých navštívime a vyslúžime im sviatosti v piatok dopoludnia.

V sobotu bude fatimská pobožnosť, ktorá bude zameraná na ukončenie Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie. Začne modlitbou posvätného ruženca o 14:30 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Podporte, prosím kampaň referenda o ochrane rodiny aj tým, že si vezmetevianočnúpohľadnicu za odporúčanú cenu 0,5 – 1,- Euro.

iturgický kalendár :

Štvrtok   : Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

Piatok     : Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi a učitelia Cirkvi.

Sobota     : Najsv. meno Ježiš - ľubov. spomienka

Nedeľa   : Druhá nedeľa po Narodení Pána.

 

 

                                                                                                                 Jozef Pӧstényi SDB

                                                                                                                     správca farnosti

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo