OZNAMY
1. 4. – 7. 4. 2024
  1.  Chceme sa ešte raz zo srdca poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k nádhernému priebehu Veľkonočného trojdnia a týchto sviatočných dní. Vďaka vašej obetavosti, ochote, skvelým nápadom, posvätenému času a silám sme si mohli my všetci lepšie všimnúť, že nemožné sa stalo možným – a ten, ktorý bol mŕtvy žije. Pomohlo nám to zbaviť sa smútku a načerpať z nádeje, povzbudilo nás to v túžbe zanechať hriech a kráčať v ústrety svätosti.

 

  1.  Program bohoslužieb bude dnes aj zajtra podľa nedeľného harmonogramu s tým, že zajtra budú sväté omše iba v bazilike. Okrem toho dnes ani zajtra nebude popoludňajšia pobožnosť. Využite čas na stretnutie sa v rodinách, s priateľmi a známymi, lebo posolstvo Veľkej si nemôžeme nechať len pre seba, ale treba s ním utekať a zanášať ho iným.

 

  1.  V tejto radostnej atmosfére oktávy zmŕtvychvstania Pána pozývame všetkých aj na slávenie prvej soboty v mesiaci apríl dňa 6. apríla. Pobožnosť k našej nebeskej Matke začneme o 16.00 h. a po nej budeme sláviť svätú omšu. Celebrantom bude Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

 

  1.  Srdečne pozývame na vernisáž, ktorou otvoríme stálu expozíciu výtvarných diel známeho kňaza 
    a umelca, dp. Martina Šafárika. Vernisáž sa uskutoční najbližšiu nedeľu 7. apríla o 17.00 h. v spoločenskej sále kláštora. Podrobnosti na plagáte.

 

  1.  Na budúcu sobotu 13. apríla sa uskutoční púť mužov. Aj v tomto roku sa chceme spolu 
    s ochotnými mužmi vydať na krátku pešiu púť. Naše putovanie začneme o 9.45 h. na železničnej stanici v Senici a namierime si to do Šaštína. Počas putovania sa pomodlíme Cestu svetla, bude duchovné slovko, priestor na Sviatosť zmierenia či rozhovory. Po príchode do Šaštína sa pomodlime posvätný ruženec a celé putovanie zakončíme svätou omšou o 16.15 h. Po svätej omši bude v oratóriu skromné agapé.

 

  1.  Farská charita ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do akejkoľvek činnosti a všetkým darcom, ktorí podporili akciu veľkonočných barančekov alebo ináč sa zapojili do zbierky. Vďaka vašej štedrosti sa vyzbieralo 7 760 €, ktoré budú použité na obnovu kalvárie v Šaštíne.

 

POŽEHNANÉ A MILOSTI PLNÉ PREŽITIE SVIATKOV 

ZMŔTVYCHVSTANIA NÁŠHO PÁNA!

VYPROSUJEME VÁM VEĽA RADOSTI ZO ŽIVOTA, SÍL V POVOLANÍ 

A MNOŽSTVO NIKDY NEHYNÚCEJ NÁDEJE!

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo