OZNAMY
4. 3. – 10. 3. 2024
  1.    Vo veľkopôstnom období môžeme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky aj za konanie krížovej cesty. Túto pobožnosť sa budeme tu v bazilike spoločne modliť v piatok o 17.30 h. V nedeľu sa krížovú cestu budeme modliť o 14.00 h. na kalvárii v Strážach a o 15.00 h. na kalvárii v Šaštíne.

 

  1.    V tomto týždni máme prvý štvrtok mesiaca, deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania. Na tento úmysel obetujeme vo štvrtok 7. marca eucharistickú adoráciu o 17.00 h.

 

  1.    V piatok 8. marca sa uskutoční ďalšie zo série modlitebných stretnutí pre mužov Chlapské večery. Začíname o 20.00 h. Modlitbou za Slovensko, potom pokračujeme slávením svätej omše, katechézou a stretnutím s agapé.

 

  1.    Pozývame Vás na 3. ročník pôstnej pešej nočnej púte z Trstína - Hájička do Šaštína s názvom „Železný pútnik“. Bude sa konať z piatka na sobotu 15. - 16. marca. Púť sa začne v piatok 15. marca svätou omšou vo farskom Kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne o 18.00 h. Po svätej omši sa pútnici vydajú k pútnickému kostolu v Trstíne - Hájičku, kde bude krátke zastavenie. Potom už pútnici vykročia smerom cez Malé Karpaty do Plaveckého Mikuláša, kde bude priestor na krátky oddych a občerstvenie v Kultúrnom dome. Následne bude púť pokračovať do Šaštína a v sobotu 16. marca ráno o 6.00 h. bude zavŕšená svätou omšou tu, v našej národnej svätyni. 

 

  1.    Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať  elektronickú prihlášku na štúdium do 30.apríla 2024. Viac informácií nájdete na plagátoch.

 

  1.    Ak by ste chceli podporiť našu baziliku poukázaním 2% z dane, je možné v tomto roku prispieť na občianske združenie Handmade by Šaštín-Stráže. Vaše príspevky nám pomôžu pri organizovaní rôznych voľnočasových aktivít a tvorivých dielní v našom oratóriu. Chceme tak dať príležitosť deťom a mladým naučiť sa zmysluplne tráviť čas, v dobrej spoločnosti a na bezpečnom mieste a rozvíjať ich prirodzené dary a talenty. Potrebné tlačivá nájdete na stolíku s tlačou, alebo si ich môžete pohodlne stiahnuť a vyplniť na našej internetovej stránke. Ďakujeme.

 

Z liturgického kalendára

Po (4.3.) sv. Kazimíra, vyznávača – spomienka

Št (7.3.) sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc – spomienka

Pi (8.3.) sv. Jána od Boha, rehoľníka – spomienka

So (9.3.) sv. Františky Rímskej, rehoľníčky – spomienka

Ne (10.3.) 4. pôstna nedeľa – nedeľa radosti (laetare)

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo