Farské oznamy
Štvrtá adventná nedeľa

Dnes / nedeľa / budú v Bazilike spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15:00 hod. do 18:30 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

V stredu je Štedrý deň. Ráno bude sv. omša o 7:00 hod. o 17:00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu Anjel Pána a k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22:00 hod. V Bazilike bude sv. omša o 24:00 hod.

Na slávnosť Narodenia Pána bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Sv. omše 25. a 26. decembra budú ako v nedeľu.

Jasličková pobožnosť „ Cesta k Dieťaťu“ bude v Bazilike 25. decembra o 16:00 hod. Účinkuje detský spevokol Sedmohlások, spevokol Rosae Mariae a animátori a deti z oratória. Ste srdečne pozvaní všetci.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o narodení Ježiša po bytoch našej farnosti 26. decembra v čase od 10:00 hod do 14:00 hod. Rodiny, ktoré chcú koledníkov prijať nech sa prihlásia u pána kostolníka v sakristii.

Ďakujeme brigádnikom, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov.

Na budúcu nedeľu je sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie rodín a obnovenie manželských sľubov. Bolo by vhodné, aby prišli na sv. omšu manželské páry spolu, aby si mohli podať ruky a spoločne obnoviť manželské sľuby.

Vyhlásenie KBS k referendu o ochrane rodiny 18. decembra 2014 : Vyjadrujeme svoju podporu referendu o ochrane rodiny. V atmosfére sviatkov lásky a rodiny obraciame sa na veriacich i na všetkých ľudí dobrej vôle, aby vo februári aktívne využili svoje hlasovacie právo a pozitívne sa vyjadrili k predkladaným otázkam. Vyjadrujeme svoje presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom života našej spoločnosti. Zároveň pozývame k tomu, aby sa ľudia nielen pred referendom, ale neustále, zamerali na konkrétnu pomoc rodinám vo svojom najbližšom okolí. Vyjadrujeme tiež želanie, aby ľudia nepodľahli tlaku a antikampaniam, ktoré sa snažia na referendum pozerať negatívne. Máme nádej, že v rámci celospoločenskej diskusie bude rešpektovaná náboženská sloboda i sloboda slova. Je naším želaním, aby referendum prebehlo v pokojnej atmosfére a bolo chápané ako pozitívna iniciatíva pre dobro človeka a za ochranu hodnôt, ktoré sú prirodzené a ktoré Cirkev neustále pokladá za svoju prioritu. Podporte, prosím kampaň referenda o ochrane rodiny aj tým, že si vezmetevianočnúpohľadnicu od našich dobrovoľníkov za odporúčanú cenu 0,5 – 1,- Euro.

Liturgický kalendár :

Streda   : Štedrý deň

Štvrtok : Narodenie Pána - slávnosť

Piatok   : Sv. Štefan, diakon, prvý mučeník - sviatok

Sobota : Sv. Ján, apoštol a evanjelista - sviatok

Nedeľa : Sv. Rodina Ježiš, Mária a Jozef - sviatok

                                                                                                  Jozef Pӧstényi SDB, správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo