OZNAMY
25. 12. – 31. 12. 2023
  1. Pondelok 25. decembra je prikázaný sviatok – slávnosť narodenia Pána. Sv. omše budú podľa nedeľného harmonogramu, teda 7.00, 8.45, 10.30 a 19.00 h. Po svätých omšiach bude farská ofera. Popoludní o 16.00 h. pozývame na „Vianočnú hru“, v ktorej vám naši farníci – dospelí aj deti – ponúknu radostnú zvesť o narodení Pána.

 

  1. V utorok 26. decembra – na druhý sviatok vianočný – budú sv. omše rovnako podľa nedeľného harmonogramu. Od 10.00 h. budú koledníci Dobrej noviny ohlasovať narodenie Ježiška po domácnostiach našej farnosti. Je potrebné sa vopred nahlásiť. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov sa môžu zapísať v sakristii.

 

  1. V sobotu 30. decembra pozývame na pešiu farskú turistiku na Záruby. Stretávame sa o 9.00 h. na železničnej stanici, vlakom sa presunieme do Smoleníc a odtiaľ peši na Záruby.

 

  1. Na budúcu nedeľu 31. decembra budeme sláviť sviatok Svätej rodiny. Počas všetkých sv. omší bude obnova manželských sľubov. Po sv. omši o 10.30 h. bude ďakovná pobožnosť na konci kalendárneho roka.

 

  1. V úvode nadchádzajúceho roku si pripomenieme 10. výročie založenia Farskej charity v Šaštíne-Strážach. Pri tejto príležitosti vás chceme už dnes pozvať na ďakovný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 7. januára o 15.00 h. v našej bazilike.

 

  1. Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie „Živé jasličky“ v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa 26. a 30. decembra a 6. januára, vždy o 17.00 h.

 

Z liturgického kalendára

pondelok (25.12.) – Nrodenie Pána – slávnosť a prikázaný sviatok

utorok (26.12.) – sv. Štefana, prvého mučeníka – sviatok

streda (27.12.) – sv. Jána, apoštola a evanjelistu – sviatok

štvrtok (28.12.) – sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok

nedeľa (31.12.) – nedeľa Svätej rodiny, Ježiša, Márie a Jozefa

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo