OZNAMY
18. 12. – 24. 12. 2023
  • Aj v poslednom adventnom týždni pokračujeme v slávení ranných sv. omší – Rorát. Stretávame sa o 6.50 hod. na chodbe pri sakristii, odkiaľ pôjdeme spoločne za svetiel lampášov na svätú omšu. Po svätej omši je pre deti pripravené malé občerstvenie.

 

  • V stredu 20. decembra od 9.00 h. bude predsviatočné upratovanie baziliky a okolia. Prosíme ochotných farníkov o pomoc. Vopred ďakujeme.

 

  • V sobotu 23. decembra o 8.00 h. bude posledná rorátna sv. omša. Po nej bude vyhodnotenie adventných aktivít a obdarujeme deti, ktoré sa zúčastňovali na rorátoch.

 

  • V sobotu 23. decembra bude v čase od 14.30 do 17.30 h. v bazilike predvianočná spoveď. K dispozícii budú viacerí kňazi z nášho dekanátu. Povzbudzujeme vás, aby ste využili túto možnosť a aj prostredníctvom dobre vykonanej spovede sa duchovne pripravili na nadchádzajúce sviatky Božieho narodenia. Okrem toho spovedáme od pondelka do piatku počas sv. omší a cez spovednú službu: 9.00 – 11.30 a 14.30 – 16.30 h.

 

  • O týždeň, 24. decembra budeme sláviť štvrtú adventnú nedeľu a zároveň je to aj štedrý deň. Predpoludním budú bohoslužby v našej bazilike aj filiálnych kostoloch podľa bežného nedeľného poriadku. Popoludní ani večer už bohoslužby nebudú. O 17.00 h. sa rozozvučia zvony našej národnej svätyne a budú nás zvolávať k štedrovečernému stolu. Sv. omše z vigílie Narodenia Pána budú vo filiálnych kostoloch o 22.00 h. a v bazilike bude až polnočná sv. omša.

 

  • Koledníci Dobrej noviny budú aj v tomto roku ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša po domácnostiach našej farnosti a to na druhý sviatok vianočný, v utorok 26. decembra od 10.00 h. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov sa môžu zapísať v sakristii.

 

  • Mladí z Komunity CENACOLO pozývajú aj tento rok na podujatie „Živé jasličky“ v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci. Uskutočnia sa 26. a 30. decembra a 6. januára, vždy o 17.00 h.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo