OZNAMY
4. 12 – 10. 12. 2023
  1. Vstupujeme do Adventného obdobia, ktoré má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho syna medzi ľudí, a zároveň je časom, v ktorom sa má naša ľudská myseľ zamerať aj na druhý Kristov príchod na konci vekov.

 

  1. Vo všedné dni Adventu je tradíciou sláviť ranné sväté omše o Panne Márii – Roráty. V našej bazilike budú Roráty od pondelka do piatku o 7.00 h. a v soboty o 8.00 h. Aj v tomto roku pripravujeme pre deti aktivity počas celého Adventu. Pozývame teda už zajtra (pondelok) o 6.50 hod. na chodbu pri sakristii, odkiaľ pôjdeme spoločne za svetiel lampášov na svätú omšu. Po svätej omši je pre deti pripravené malé občerstvenie.

 

  1. V tomto týždni pripadá prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania. Na tento úmysel obetujeme eucharistickú adoráciu a modlitbu posvätného ruženco o 17.00 h. 

 

  1. V piatok 8. decembra je prikázaný sviatok – slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 10.30 a 19.00 h. Vo filiálnych kostoloch budú sv. omše o 17.00 h. Nepoškvrnené počatie je tiež patronátnym sviatkom pavlínskych bohoslovcov. Po svätých omšiach bude zbierka na podporu ich štúdia.

 

  1. Všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do tohtoročného koledovania Dobrej noviny, pozývame na prípravné stretnutie, ktoré bude v sobotu 9. decembra o 10.00 h. v oratóriu.

 

Z liturgického kalendára

 

štvrtok (7.12.) – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka

piatok (8.12.) – Nepoškvrnené počatie prebl. Panny Mrie – slávnosť a  prikázaný sviatok

nedeľa (10.12.) – druhá adventná nedeľa

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo