Reštaurovanie hlavného vstupného portálu kláštora pavlínov
Realizácia 2. etapy s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR na rok 2023

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže získala dotáciu v sume 20 000,00 EUR na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie: Hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov: Havarijný stav sochárskej výzdoby.

2. ETAPA - dokončenie

V rámci tejto etapy bude realizované:

 • chemické čistenie, snímanie sekundárnych a uhlíkových vrstiev, lokálne odsoľovanie;
 • petrifikovanie, spevnenie kamennej hmoty;
 • sanácia statických prasklín prekladu, nerezové protézy
 • lepenie trhlín a úlomkov
 • výmena kovových konštrukčných prvkov za nerezové
 • tmalenie a rekonštrukcia architektúry
 • retuš tmelov
 • rekonštrukcia primárnej polychrómie
 • reštaurovanie nadväzujúcich omietok
 • oplechovanie prekladu a tympanónu oloveným plechom
 • záverečná reštaurátorska dokumentácia 

 

Finančná podpora Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023 bola poskytnutá v rámci programu "Obnovme si svoj dom" 

 

# OSSD

 

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo