OZNAMY
30. 10. - 5. 11. 2023
  1. V stredu 1. novembra je prikázaný sviatok – Slávnosť všetkých svätých. Nakoľko je to deň pracovného pokoja, tak sväté omše v našej bazilike aj vo filiálnych kostoloch budú podľa nedeľného harmonogramu.

 

  1. V tento deň, každý, kto navštívy kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Okrem toho, každý, kto v dňoch od 1. do 8. novembra navštívi cintorín a nábožne sa pomodlí za zosnulých, môže za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Obvyklými podmienkami sú: svätá spoveď (stačí jedna na viac odpustkových dní), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého otca a zrieknutie sa pripútanosti k akémukoľvek, aj všednému hriechu.

 

  1. V stredu popoludní o 15.00 h. sa na cintorínoch – v Strážach aj Šaštíne – budú konať zádušné pobožnosti za našich zosnulých. Pozývame k spoločnej modlitbe za našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti.

 

  1. Vo štvrtok 2. novembra je Spomienka na všetkých zosnulých veriacich. Sväté omše v našej bazilike budú ako vo všedné dni, teda o 7.00 a 18.00 h. Vo filiálnych kostoloch budú sväté omše o 17.00 h. 

 

  1. Dňa 2. novembra sa môžete opäť zapojiť do akcie Fóra života – Sviečka za nenarodené deti. Zapojiť sa do akcie sa dá niekoľkými spôsobmi, podrobnosti sú na plagátoch a letáčikoch. Jedným z nich je zapálenie sviečky, ktorú si môžete zakúpiť od dobrovoľníkov alebo v sakristii.

 

  1. Pozývame na program prvej soboty v našej bazilike. Začneme mariánskou pobožnosťou o 16.00 h. a po nej budeme sláviť svätú omšu. Celebrantom bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. 

 

  1. Ak by ste chceli navštíviť miesta, ktoré formovali duchovný život sv. pápeža Jána Pavla II. a na ktoré sa vždy rád vracal, máte ešte možnosť prihlásiť sa na farský pútnicky zájazd Po stopách sv. Jána Pavla II. Uskutoční sa od 16. do 19. novembra a navštívime miesta ako: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Krakov, Čenstochová a Piekary Śląskie. Cena je 250 €. Prihlásiť sa môžete do konca októbra.

 

  1. Na stolíkoch s tlačou v zadnej časti baziliky nájdete stolové aj nástenné kalendáre na rok 2024, ako aj najnovšie číslo farského časopisu Hlahol zvonov.

 

Z liturgického kalendára

 

streda (1.11.) – Všetkých svätých – slávnosť

štvrtok (2.11) – Všetkých veriacich zosnulých – spomienka

sobota (4.11.) – svätého Karola boromejského, biskupa – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo