OZNAMY
23. 10. - 29. 10.2023

1. V mesiaci október nás cirkev osobitým spôsobom pozýva k spoločnej modlitbe ruženca. Úplné odpustky môže získať každý, kto sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec (súvisle minimálne 5 desiatkov), a kto v kostole, kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite alebo sa pripojí k ružencu, keď sa ho modlí Svätý otec, a to aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu. V našej bazilike sa posvätný ruženec modlíme vo všedné dni o 17.00 h. a každý deň o 20.00 h. Srdečne pozývame. 

2. V stredu 25. októbra po večernej svätej omši sa v kaplnke pri sakristii uskutoční duchovno-formačné stretnutie členov farského ružencového bratstva.

3. Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu, pokánia za mier. Povzbudzujeme vás zapojiť sa do tejto výzvy Svätého otca. Spoločne chceme na tento úmysel obetovať eucharistickú adoráciu a modlitbu ruženca, ktorá bude v našej bazilike o 20.00 h. Všetkých pozývame.

4. V sobotu 28. októbra popoludní  o 13.00 h. sa v našej bazilike uskutoční púť abstinentov. Svätá omša bude o 15.00 h. Podrobný program nájdete na plagátoch.

5. Pozývame na farský pútnicky zájazd Po stopách sv. Jána Pavla II. Uskutoční sa od 16. do 19. novembra a navšívime miesta ako: Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Krakov, Čenstochová a Piekary Slaskie. Cena je 250 eur. Prihlásiť sa môžete do konca októbra. 

6. Na stolíkoch s tlačou v zadnej časti baziliky nájdete stolové aj nástenné kalendáre na rok 2024, ako aj najnovšie číslo farského časopisu Hlahol zvonov. 

7. Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže Cliptime. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24. až 26. novembra v Bratislave. Prihlásením sa do konca októbra je možné získať zľavu na vstupné. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk.

8. Na záver si dovoľujeme pripomenúť, že na budúci víkend, v noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.

Z liturgického kalendára

sobota (28.10.) - svätých Šimona Júdu, apoštolov - sviatok

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo