OZNAMY
16. 10. – 22. 10. 2023

1. V mesiaci október nám Cirkev zvlášť odporúča modlitbu posvätného ruženca.
Pozývame vás k spoločnej modlitbe v Bazilike každý deň o 20:00 a v pracovné
dni aj o 17:00.


2. Všetky deti, najmä tretiakov, pozývame na spoločnú modlitbu posvätného
ruženca v stredu, 18.10. o 17:00 v Bazilike. Spoločnou modlitbou sa pripojíme
k celosvetovému podujatiu „Milión detí sa modlí ruženec“.


3. Budúcu nedeľu, 22.10., je Misijná nedeľa. Po svätých omšiach sa aj v našej
farnosti uskutoční zbierka na misie. Tento rok bude na Slovensku venovaná
farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate
chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme
srdečné Pán Boh zaplať.


4. Budúcu nedeľu, 22.10., sa v Bazilike uskutoční Púť pôstu a modlitieb za
kňazov. Svätú omšu o 10:30 bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup-metropolita. Podrobný program sa nachádza na plagátoch.


5. OZ Handmade by Šaštín-Stráže v spolupráci s Oratóriom bl. Anky Kolesárovej
pozýva záujemcov na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu, 18.10.
2023, od 16:00 do 17:00 v priestoroch oratória. Záujemcovia nech sa prihlásia
telefonicky na tel. čísle: 0907 229 823.


6. Pozývame vás na pútnický zájazd „Po stopách sv. Jána Pavla II.“, ktorý sa
uskutoční v dňoch 16.-19. novembra 2023 v Poľsku. Podrobnosti a prihlášku
nájdete na letákoch v Bazilike.

Liturgický kalendár
Utorok (17.10.) Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka – spomienka
Streda (18.10.) Sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo