Púť ružencových bratstiev
Dominikánske mariánske centrum pozýva na púť so svätou omšou o 12.00 hod. s otcom biskupom Tomášom Galisom

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo