Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
Prikázaný sviatok

Sväté omše v bazilike budú o 7.00, 10.30 a 19.00 hod. Pred večernou svätou omšou sa bude o 18.00 hod. spoločne modliť posvätný ruženec a o 18.30 Vešpery.

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo