OZNAMY
7. 8. – 13. 8. 23023
  1. V sobotu 12. augusta budeme sláviť výročný deň posvätenia našej baziliky (1762). Veriaci, ktorí v tento deň zbožne navštívia baziliku a zúčastnia sa v nej na nejakej pobožnosti alebo sa aspoň pomodlia Modlitbu Pána a Vyznanie viery, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Obvyklými podmienkami pre získanie odpustkov sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa treba zrieknuť pripútanosti k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému.

 

  1. Na budúcu nedeľu 13. augusta sa chystáme na farskú púť do Žarošíc na Morave. V programe je modlitba posvätného ruženca, svätá omša a sviečkový mariánsky sprievod. Pre tých, ktorí sa prihlásili máme objednaný autobus, ten bude pristavený v nedeľu o 16.00 hod. Zúčastniť sa púte môžu, samozrejme, aj iní, ale dopravu si je treba zabezpečiť vo vlastnej réžii.

 

  1. Podobne v lete organizujeme aj farskú púť do Mariánky, ktorá sa uskutoční v utorok 29. augusta (je to štátny sviatok). Budeme objednávať autobus, záujemcovia nech sa prihlásia do 20. augusta v sakristii.

 

  1. Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. K dispozícii je za dobrovoľný príspevok na stolíku s tlačou v zadnej časti baziliky.

 

 

Z liturgického kalendára:

 

utorok (8.8.) – sv. Dominika, kňaza – spomienka

streda (9.8.) – sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy – sviatok

štvrtok (10.8.) – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka – sviatok

piatok (11.8.) – sv. Kláry, panny – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo