Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov- slávnosť
Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 8.45 - detská, 10.30 a večer o 19.00 hod.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo