OZNAMY
12. 6. - 18. 6. 2023
  1. Mesiac jún je osobitým spôsobom zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V našej bazilike sa chceme spoločne modliť litánie k Božskému Srdcu a to vždy po mariánskej hodinke, ktorá začína vo všedné dni o 17.00 hod.

 

  1. V piatok 16. júna budeme sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Veriaci, ktorí sa v tento deň verejne pomodlia text úkonu zadosťučinenia „Najmilší Ježišu“, môžu za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Tento deň je zároveň Svätovým dňom modlitieb za posväcovanie kňazov.

 

  1. V sobotu 17. júna bude v našej bazilike púť gréckokatolíkov Bratislavskej eparchie. O 10.00 hod. sa začne akatyst k Presvätej Bohorodičke a po ňom bude Svätá liturgia slávená v byzantskom obrade.

 

  1. V sobotu 17. júna sa uskutoční duchovná obnova, ktorú povedie P. Juraj. Program sa začne o 14.30 hod. v kplnke pri sakristii.

 

  1. V sobotu 24. júna sa uskutoční „Juniáles“, spoločenská zábava pri hudbe. Vstupenky sú už v predaji. Môžete si ich zakúpiť v nedeľu po svätej omši o 8.45 hod. Podrobné informácie nájdete na plagátoch.

 

  1. Na budúcu nedeľu 18. júna o 10.30 hod. bude svätú omšu v našej bazilike sláviť pavlínsky novokňaz P. Vladimír Bartko, ktorý nám udelí svoje novokňazské požehnanie. Strará slovenská múdrosť hovorí, že kvôli novokňazskému požehnaniu sa oplatí zodrať aj dva páry topánok. Zostaňte verní tejto našej tradícii a nenchajte si újsť túto príležitosť.

 

  1. Na stolíku s tlačou v bazilike je k dispozícii posledné číslo farského časopisu Hlahol zvonov.

 

  1. Srdečne Vás pozývame na mestský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční od 16. - 19. júna v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Záštitu nad festivalom prevzal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Vystúpia výnimoční rečníci: americký teológ Scott Hahn s manželkou Kimberly, rektor Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme dominikán Thomas Joseph White, Mons. Jan Graubner, vladyka Milan Lach, profesor filozofie Ryszard Legutko a mnohí ďalší vzácni hostia. Viac info na bhd.sk

 

Z liturgického kalendára:

 

utorok (13.6.) – sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka

piatok (16.6.)– Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – slávnosť

sobota (17.6.) – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo