OZNAMY
15. 5. – 21. 5. 2023
  1. Dnes (nedeľa) je Deň matiek. Na úmysel našich mám obetujeme svätú omšu o 10.30 hod. Počas popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod. sa pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Túto modlitbu spolu s nimi obetujeme za naše staré mamy. Rovnako aj vás všetkých chceme povzbudiť, aby ste sa stretli s vašimi mamami, najlepšie osobne, a tí, ktorí to nemôžu, tak im určite zavolajte, využite sociálne siete a strávte s nimi nejakú chvíľku. Určite si to zaslúžia a potrebujú to.

 

  1. V utorok 16. mája o 19.00 hod. budeme zbierať vyplnené prihlášky na Farský letný tábor, ktoré ste si vyzdvihli po svätej omši o 8.45.

 

  1. Vo štvrtok 18. mája máme prikázaný sviatok – Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše v našej bazilike budú o 7.00, 10.30 a večer o 19.00 hod. Sväté omše vo filiálnych kostoloch budú o 17.00 hod.

 

  1. V piatok 19. mája pozývame všetkých mužov na ďalšie stretnutia zo série „Chlapských večerov“. Začíname Modlitbou za Slovensko o 20.00 hod., potom pokračujeme svätou omšou, modlitbou chvál a stretnutím v skupinkách.

 

  1. V sobotu 20. mája sa uskutoční 9. ročník Púte hasičov. Púť začneme o 13.00 hod. na námestí zrazom všetkých jednotiek, presunieme sa do baziliky, kde bude slávnostná sätá omša pri príležitosti stého výročia založenia okresného oddielu dobrovoľných hasičov. Celerantom bude vdp. Jozef Paluba, biskupský vikár Ministerstva vnútra SR. Po svätej omši bude požehnanie novej hasičskej zástavy a prehliadka hasičskej techniky.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo