FARSKÉ OZNAMY
13. 3. - 19.3. 2023
  1.       Vo veľkopôstnom období môžeme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky aj za konanie krížovej cesty. Túto pobožnosť sa budeme tu v bazilike spoločne modliť v piatok o 17.30 hod. V nedeľu sa krížovú cestu budeme modliť o 14.00 hod. na kalvárii v Strážach a o 15.00 hod. na kalvárii v Šaštíne.

 

  1.       V piatok 17. marca pozývame všetkých mužov na ďalšie stretnutie s názvom „Chlapské večery“. Začneme o 20.00 hod. modlitbou za Slovensko v bazilike, po modlitbe bude svätá omša s katechézou a skupinky.

 

  1.       Na budúcu nedeľu 19. marca bude po všetkých svätých omšiach možnosť zastaviť sa pred chrámom a za dobrovoľný príspevok sa ponúknuť chutnou palacinkou. Po trojročnej prestávke tak chceme opäť nadviazať na pekný zvyk projektu „Palacinky pre Afriku“. Výťažok z palaciniek poputuje na pavlínsky misiu v meste Ayos v Kamerune, kde chceme pokračovať v budovaní centra pre deti z extrémne chudobných rodín. V roku 2019 sa práve z financií zo Šaštína podarilo zrekonštruovať prvú hospodársku budovu a prerobiť ju na multifunkčnú miestnosť pre deti. Vyše tisíc detí tam po škole prichádza na výdaj teplej stravy, doučovanie a záujmové krúžky, cez víkendy slúži na katechézy a večerné kino. Deti z okrajových sídlisk Ayosu sa takto aspoň raz denne dostanú k výživne hodnotnej strave, majú možnosť tráviť čas v kultúrnom prostredí a zažiť atmosféru prijatia a záujmu o nich. Pre mnohých je to jediná šanca, ako sa vyhnúť nehostinnému prostrediu ulice, plnej drog, kriminality a vykorisťovania.

 

  1.        Pozývame všetkých na nočnú pešiu pôstnu púť z Trstína-Hájička do Šaštína s názvom „Železný pútnik“. Jej dĺžka je cca 38 km a je vyjadrením túžby putovať za Božou Matkou aj v najnáročnejších podmienkach. Uskutoční sa v noci, z piatka na sobotu – z 24. na 25. marca. Púť sa začne svätou omšou
    o 18.00 hod. v kostolíku v Trstína-Hájičku. Viac informácií nájdete na plagáte.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo