Farské oznamy
27. 2. - 5. 3. 2023
  1. Dnes (nedeľa 26. 2.) prebieha v chrámoch po celom Slovensku zbierka na charitu. Svoje milodary na tento účel môžete zložiť do pokladničiek pri východoch z baziliky.

 

  1. V nadchádzajúcom týždni – v stredu, piatok a sobotu – sú jarné kántrové dni, záväzný je jeden z nich. Obsahom týchto dní je príprava na pokánie a Sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

 

  1. V tomto týždni je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb o povolania. Na tento úmysel sa budeme spoločne modliť počas pobožnosti o 17.00 hod. Rovnako budeme mať aj prvý piatok, kedy môžeme odprosovať a nanovo sa zasväcovať Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Môžeme sa na to pripraviť aj dobre vykonanou spoveďou. Sviatosť zmierenia v bazilike vysluhujeme každý deň počas bohoslužieb a cez pracovné dni aj počas spovednej služby v čase 9.00-11.30 a 14.30-16.30 hod.

 

  1. Na prvú sobotu v mesiaci marec začneme mariánskou pobožnosťou o 16.00 hod. a budeme pokračovať slávením svätej omše. Celebrantom bude Mons. Tomáš Galis, žilinský sídelný biskup.

 

  1. Vo veľkopôstnom období môžeme za obvyklých podmienok získať úplne odpustky aj za konanie krížovej cesty. Túto pobožnosť sa budeme tu v bazilike spoločne modliť v piatok o 17.30 hod. V nedeľu sa krížovú cestu budeme modliť o 14.00 hod. na kalvárii v Strážach a o 15.00 hod. na kalvárii v Šaštíne.

 

  1. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov. Štúdium bude prebiehať v najbližších rokoch v Kňazskom seminári v Nitre z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave. Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2023.

 

  1. Cirkevné konzervatórium v Bratislave oznamuje záujemcom o štúdium cirkevnej hudby, hudobných nástrojov, spevu a hudobno-dramatického umenia, že do 20. marca 2023 je možné podávať prihlášky na rôzne typy štúdia cez webstránku školy. Konzervatórium zároveň pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 4. marca 2023 o 13.00 hod.

 

  1. V nadchádzajúcom týždni dochádza k zmene v našej pavlínskej komunite. Po skončení svojho funkčného obdobia odchádza P. Martin Lehončák. Vo funkcii správcu farnosti Šaštín-Stráže ho od 1. marca nahradí P. Michal Nižnánsky. Od stredy našu komunitu posilní ako farský vikár P. Gregor Oskwarek, ktorý posledných 9 rokov pôsobil v Trnave. Aj naďalej vás chceme prosiť o modlitbu za nás všetkých.
Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo