FARSKÉ OZNAMY
7. nedeľa v cezročnom období

Fašiangové dni sú pre mnohých dňami radosti a zábavy, ale žiaľ mnohokrát i urážaním Pána Boha. Preto dnešnú nedeľu 19.2.2023 pri pobožnosti o 14.30 hod. bude v bazilike modlitba s odprosením za hriechy spoločnosti.

V stredu 22.2.2023 je popolcová streda a začína pôstne obdobie. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. V stredu platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov, ktoré sa nedajú nahradiť iným skutkom pokánia. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rokov života a prísny pôst zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.
Požehnanie popola a značenie popolom bude v stredu po homílii pri všetkých sv. omšiach. Sv. omše v bazilike budú o 7.00 hod, 10.30 hod. a 18.00 hod. V kostoloch v Strážach a na námestí budú sv. omše o 17.00 hod.

Pobožnosť Krížovej cesty bude počas pôstneho obdobia takto: v bazilike v piatky o 17.30 hod. V Strážach na kalvárii v nedele o 14.00 hod., v Šaštíne na kalvárii v nedele o 15.00 hod. Počas pôstnych nedelí popoludňajšia pobožnosť v bazilike nebude.

Na 1. pôstnu nedeľu (26.2.2023) bude jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online-www.charitaba.sk. Bratislavská arcidiecézna charita pokračuje v materiálnej zbierke Svetlo pre Ukrajinu (sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie a powerbank -záložný zdroj energie).

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrii po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Pozývame Vás na seminár Gregoriánsky chorál - Božie Slovo, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-19.3.2023 v priestoroch šaštínskeho kláštora.

V nedeľu 26.2.2023 bude v bazilike sv. omša o 8.45 pri ktorej sa rozlúčime s pátrom Martinom.

Liturgický kalendár :
Streda: Popolcová streda
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo