FARSKÉ OZNAMY
6. nedeľa v cezročnom období

Dnes v nedeľu 12.2.2023 o 15.30 hod. pozývame deti na maškarný ples, ktorý sa bude konať v spoločenskej sále v kláštore na prízemí. Vstupenkou pre každého je pozitívna maska. Tešia sa na Vás Vaši animátori.

V utorok 14.2.2023 je 15. výročie zriadenia Bratislavskej arcidiecézy. Pamätajme na túto udalosť v modlitbách.

V sobotu 18.2.20223 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie bude program Púte zaľúbených.
Sv. omša bude o 16.00 hod. Bližšie informácie a program nájdete na našej internetovej stránke.

V nasledujúcom týždni od 13. do 19.2.2023 bude prebiehať Národný týždeň manželstva (NTM). Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 je tak trochu tajomný "Odkaz..." Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším... A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi. Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve "pláva" okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme... Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú. A takisto my sami - hoci nie vždy vedome - vysielame "živé správy" o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti a pre deti je možnosť súťaže do konca februára. Je k dispozícii na stojanoch v bazilike.

Bratislavská arcidiecézna charita vyhlasuje vo farských charitách a vybraných farnostiach materiálnu zbierku Svetlo pre Ukrajinu. Je to už rok (24.2) od vypuknutia vojny. Charita pozýva ľudí darovať od 5. 2. 2023 do 26. 2. 2023 sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie a powerbank (záložný zdroj energie) pre najviac postihnuté oblasti vojnou zmietanej Ukrajiny. Spolu s modlitbou za trpiacich a mier, môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj pre každého. Prosíme, vyzbierané veci vložte do zbernej nádoby v sakristiách kostolov farnosti. Charita bude dary distribuovať pre trpiacich ľudí na Ukrajine. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú pomoc a modlitby.

Prosíme Vás o príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. My Vaše 2% z dane premeníme na aktivity vo farnosti v bazilike. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť naše aktivity. Tlačivá sú na stojanoch v bazilike a na internetovej stránke. Ďakujeme, že podporíte naše občianske združenie SEPTIMAVIA.

Pozývame Vás na seminár Gregoriánsky chorál - Božie Slovo, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-19.3.2023 v priestoroch šaštínskeho kláštora.

Liturgický kalendár :
Nedeľa: 7. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo