FARSKÉ OZNAMY
4. nedeľa v cezročnom období

Posledná januárová nedeľa 29.1.2023 sa slávi a pripomína ako nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. V tento deň máme príležitosť reflektovať úlohu a poslanie jedinej katolíckej vysokej školy na Slovensku a tiež možnosť spojiť sa v modlitbe za všetkých jej študentov, pedagógov a ďalších zamestnancov.

V utorok 31.1.2023 je spomienka sv. Jána Bosca. V kostole na námestí bude slávnostná sv. omša o 17.00 hod.

Vo štvrtok 2.2.2023 je sviatok Obetovanie Pána ľudovo nazývaný Hromnice. Obrad požehnania sviec a procesie bude v bazilike počas večernej svätej omše o 18.00 hod. Tento deň je zároveň 27. svetovým dňom zasväteného života.

 

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci február (3.2.2023). Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude celý týždeň počas bohoslužieb. Starých a chorých navštívime v piatok dopoludnia.

Požehnanie hrdla na spomienku sv. Blažeja bude v piatok 3.2.2023 v každom kostole našej farnosti počas svätej omše.

V sobotu 4.2.2023 bude pobožnosť k Panne Márii. Začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Vyšlo prvé tohtoročné číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Pozývame Vás na seminár Gregoriánsky chorál - Božie Slovo, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-19.3.2023 v priestoroch šaštínskeho kláštora.
Víkendový seminár sa venuje liturgickým spevom 4. pôstnej nedele (Laetare) a umožňuje okrem ich biblického pozadia ponoriť sa do spievaného Božieho Slova, ktoré človeka uzdravuje.
Druhý vatikánsky koncil proklamuje v konštitúcii Sacrosanctum Concilium, že Gregoriánsky chorál je nielen koreň európskeho hudobného umenia, ale tvorí svojím duchom aj dnes základ a vzor všetkej liturgickej vokálnej hudby.
Seminár sa začína v piatok 17.3.2023 o 17.30 hod. večerou, končí 19.3.2023 obedom.

Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Jána Bosca, kňaza - spomienka
Štvrtok: Obetovanie Pána - sviatok
Nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo