FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Božieho Slova - 3. nedeľa v cezročnom období

Dnešná nedeľa (22.1.2023) je z ustanovenia Svätého otca Františka nedeľou Božieho Slova. Má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho Slova.

 Od 18. do 25.2023 je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Počas bohoslužieb a tiež v svojich modlitbách pamätajme na tento úmysel.

 V piatok 27.1.2023 o 19.00 hod. po skončení večernej sv. omše, v spoločenskej sále na prízemí v kláštore bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Účasť aspoň jedného z rodičov je nevyhnutná z dôvodu príprav tejto slávnosti.

 Posledná januárová nedeľa 29.1.2023 sa slávi a pripomína ako nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Streda: Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok
Štvrtok: Sv. Timoteja a Títa, biskupov - spomienka
Sobota: Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 4. nedeľa v cezročnom období

 Martin Lehončák OSPPE

správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo