Projekt reštaurovania Národnej baziliky
Realizácia 1. etapy s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v roku 2022

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže získala dotáciu v sume 15 000,00 EUR na podporu realizácie projektu s názvom Reštaurovanie: Hlavný vstupný portál do kláštora pavlínov: Havarijný stav sochárskej výzdoby.

1. ETAPA - sochárska výzdoba:

 - Demontáž dvoch kamenných váz, erbu a alegorickej sochy                  z nadpražia portálu, zreštaurovanie originálov a vytvorenie ich kópií, ktoré budú umiestnené na portáli. Originály sochárskej výzdoby budú po konzervácií a reštaurovaní deponované na vhodnom chránenom mieste v rámci areálu kláštora (lapidárium v suteréne).

- Lepenie kamennej hmoty, doplnenie úbytkov hmoty a domodelovanie chýbajúcich výtvarných detailov, konzervácia originálov a muzeálne reštaurovanie.

- Vytvorenie kópií sochárskej výzdoby formou odliatkov z umelého kameňa.

- Cizelovanie povrchovej úpravy kópií.

 

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo