FARSKÉ OZNAMY
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci január. Príležitosť prijať sviatosť zmierenia bude počas bohoslužieb.

V piatok 6.1.2023 je slávnosť Zjavenie Pána (Traja králi). V našich krajoch sa pri tejto príležitosti pri sv. omšiach požehnáva voda. V tento deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch farnosti ako v nedeľu.

Požehnanie vašich príbytkov bude v piatok 6.1.2023 v popoludňajších hodinách. Záujemcovia môžu nahlásiť meno, svoju adresu a číslo telefónu v sakristii u pána kostolníka.

V piatok 6.1.2023 pred sv. omšou o 19.00 hod. začneme deviatnik k svätému Pavlovi prvému pustovníkovi, patriarchovi nášho pavlínskeho Rádu, pri ktorom budeme spievať hymny k nášmu svätcovi Pavlovi Tébskemu. Deviatnik bude v nedeľu pred sv. omšou o 8.45 hod. a v týždni pred večernou.

Pápežské misijné diela určili 6.1.2023 ako misijný deň detí. Počas omše o 8.45 bude prerozprávaný príbeh o troch kráľoch. Po sv. omšiach bude zbierka na potreby detí z Etiópie. Vopred ďakujeme za Vaše milodary.

V prvú sobotu mesiaca, 7.1.2023 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše.

Na budúcu nedeľu 8.1.2023 je sviatok Krstu Krista Pána, ktorým sa končí vianočné liturgické obdobie.

V bazilike si môžete kúpiť kalendáre na rok 2023. Máme k dispozícii stolový aj nástenný kalendár.

Pomodlime sa za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI.


Prajeme požehnaný Nový Rok 2023. Vaši otcovia Pavlíni zo Šaštína.


Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánzsky, biskupi a učitelia Cirkvi - spomienka

Utorok: Najsvätejšie meno Ježiš - spomienka

Piatok: Zjavenie Pána - prikázaný sviatok

Nedeľa: Krst Krista Pána

 

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo