FARSKÉ OZNAMY
Narodenie Pána - slávnosť

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o vianočnú výzdobu, postavenie stromčekov a upratovanie našich kostolov. Ďakujeme aj darcom vianočných stromčekov. Všetkým patrí veľká vďaka. Pán Boh Vám odmeň a požehnaj.

Dnes na slávnosť Narodenia Pána 25.12.2022 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Taktiež dnes 25.12.2022 o 17.00 hod. bude v bazilike „Vianočný koncert nášho Chrámového zboru baziliky Sedembolestnej Panny Márie“ s vianočnou pobožnosťou. Všetci ste srdečne pozvaní. Ruženec sa pomodlíme v bazilike ako každý deň pri Modlitbe za Slovensko o 20.00 hod.

Zajtra v pondelok 26.12.2022 na druhý sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša po bytoch našej farnosti zajtra v pondelok 26.12.2022 od 10.00 hod. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov, nech sa ešte zapíšu v sakristii.

V piatok 30.12.2022 pripadá sviatok Svätej Rodiny. Pri všetkých omšiach bude obnova manželských sľubov.

V sobotu 31.12.2022 bude ďakovná sv. omša s pobožnosťou na konci roka o 17.00 hod. Po nej všetkých pozývame na silvestrovský punč. Pri stretnutí osobitne poďakujeme tým, ktorí sa zapájajú do aktivít v našej farnosti, hlavne pomocníkom a dobrodincom baziliky.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti 31.12.2022 zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Sv. omša o 19.00 hod. nebude. V noci o 23.30 hod. bude k tichej poklone vyložená Oltárna Sviatosť.

V nedeľu 1.1.2023 začína Nový Rok. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý, získava za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

V bazilike si môžete kúpiť kalendáre na rok 2023. Stolový, v ktorom nájdete okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Prajeme požehnané Vianočné sviatky Narodenia Pána. Vaši otcovia Pavlíni zo Šaštína.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok
Utorok: Sv. Jána Apoštola a evanjelistu – sviatok
Streda: Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok
Piatok: Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – sviatok
Nedeľa: Panny Márie Bohorodičky, slávnosť – prikázaný sviatok

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo