FARSKÉ OZNAMY
Štvrtá adventná nedeľa

Dnes v štvrtú adventnú nedeľu 18.12.2022 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Starých a chorých, ktorí túžia pred sviatkami prijať sviatosť zmierenia a eucharistiu navštívime vo štvrtok 22.12.2022 dopoludnia. Prosíme, aby ste nahlásili v sakristii ich adresu a číslo telefónu.

Od pondelka do piatka sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa.

V sobotu 24.12.2022 je štedrý deň. V tomto roku posledná rorátna svätá omša bude v bazilike o 8.00 hod. Po nej obdarujeme deti, ktoré sa zúčastňovali na rorátoch. Deti prineste si svoju predlohu plagátu s nálepkami „Od raja po Betlehem“ a podľa nej bude rozdelená odmena.

O 17.00 hod. nás budú zvony zvolávať na slávnostnú modlitbu k štedrovečernému stolu. Večer sv. omša nebude. V noci budú sv. omše na námestí a v Strážach o 22.00 hod. V bazilike bude polnočná sv. omša o 24.00 hod.

Na slávnosť Narodenia Pána v nedeľu 25.12.2022 bude po všetkých sv. omšiach farská vianočná ofera. Za vašu štedrosť ďakujeme.

Na druhý (26.12.2022) sviatočný deň budú sv. omše v bazilike a filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Vianočný koncert nášho Chrámového zboru baziliky Sedembolestnej Panny Márie s pobožnosťou bude v bazilike 25.12.2022 o 17.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Koledníci Dobrej noviny budú ohlasovať radostnú zvesť o Narodení Ježiša po bytoch našej farnosti 26.12.2022 od 10.00 hod. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristii.

V bazilike si môžete kúpiť kalendáre na rok 2023. Stolový, v ktorom nájdete okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Informujeme, že celá naša farnosť dostala osobitné požehnanie od sv. otca pápeža Františka.

Liturgický kalendár :

Nedeľa: Narodenie Pána - slávnosť Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo