FARSKÉ OZNAMY
3. adventná nedeľa - Nedeľa Gaudete

Dnes 11.12.2022 je zbierka na náš pavlínsky seminár v Krakove, kde sa pripravujú na kňazstvo aj bohoslovci našej provincie, zo Slovenska. Ďakujeme vopred za Vašu podporu, obetavosť a štedrosť.

Od pondelka do piatka sú v bazilike rorátne sväté omše o 7.00 hod. ráno a v sobotu o 8.00 hod. Slávime ich v tme, čo nám pripomína, že ľudstvo v duchovnom temne očakáva Svetlo sveta – Spasiteľa. Pozývame predovšetkým všetky deti, aby sa počas adventu zúčastňovali na týchto omšiach. Vždy ráno sa stretneme pred siedmou na chodbe baziliky a sprievodom iba zo svetlami lampášov prejdeme do baziliky. Lampáše sú pripravené a pre deti sú pripravené aj rôzne odmeny.

Na budúcu nedeľu 18.12.2022 bude v našej farnosti predvianočné spovedanie. V Bazilike budú spovedať všetci kňazi nášho dekanátu v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. Povzbudzujeme vás, aby ste sa rozhodli prežiť Vianoce s čistým srdcom po dobre vykonanej spovedi.

Farská charita organizuje v termíne od 10.12 do 17.12.2022 zbierku potravín a hygienických potrieb pre rodiny a ľudí v núdzi. Do tejto zbierky sa môžete zapojiť zakúpením akýchkoľvek vhodných trvanlivých potravín alebo hygienických potrieb a ich vložením do pripravených nádob v predajniach HEJS, Másiarstvo Almat na námestí, potraviny u pani Mikuláškovej alebo v potravinách Slniečko v Strážach. Všetky potraviny budú po ukončení zbierky rozdelené v meste Šaštín-Stráže. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí do tejto zbierky prispejú.

V sobotu 17.12.2022 o 15.00 hod. pozývame do oratória hlavne deti a všetkých záujemcov na spoločné stretnutie a nácvik pred koledovaním Dobrá novina.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

 Liturgický kalendár :

Utorok: Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka
Streda: Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka
Nedeľa: 4. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo