FARSKÉ OZNAMY
1. adventná nedeľa

1. Dnes (nedeľa) prebieha v chrámoch na Slovensku jesenná zbierka na charitu. Na tento cieľ môžete prispieť do pokladničiek pri vchodoch. Zároveň je možnosť prispieť aj formou online daru na internetovej stránke www.charitaba.sk. Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa v priebehu tohto týždňa zapojili do potravinovej zbierky v Tesco Kúty.

2. Vstupujeme do Adventného obdobia, ktoré má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho syna medzi ľudí, a zároveň je časom, v ktorom sa má naša ľudská myseľ zamerať aj na druhý Kristov príchod na konci vekov.

3. Vo všedné dni Adventu je tradíciou sláviť ranné sväté omše o Panne Márii – Roráty. V našej bazilike budú Roráty od pondelka do piatku o 7.00 hod. a v soboty o 8.00 hod. Aj v tomto roku pripravujeme pre deti aktivity počas celého Adventu. Pozývame teda už zajtra (pondelok) o 6.50 hod. na chodbu pri sakristii, odkiaľ pôjdeme spoločne za svetiel lampášov na svätú omšu. Po svätej omši je pre deti pripravené malé občerstvenie.

4. V tomto týždni pripadá prvý štvrtok v mesiaci – deň modlitieb za kňazské a duchovné povolania; a prvý piatok – v ktorom sme pozvaní k odproseniu a zasväteniu sa Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Na všetky tieto výzvy je dobré sa pripraviť aj Sviatosťou zmierenia. V našej bazilike spovedáme každý deň počas bohoslužieb a cez pracovné dni aj počas spovednej služby od 9.00 do 11.30 hod. a popoludní od 14.30 do 16.30 hod.

5. Na prvú sobotu mesiaca 3. decembra pozývame všetkých spoločne si uctiť Pannu Máriu. Pobožnosť začneme o 16.00 hod. a po nej budeme pokračovať slávením svätej omše. Celebrantom bude Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup.

6. Pozývame na koncert nazvaný Advent so Sedembolestnou v podaní nášho zboru Sedmohlások, ktorý bude na budúcu nedeľu 4. decembra o 15.30 hod. v spoločenskej sále kláštora.

 

Z aktivít, ktoré sa dejú v našej arcidiecéze, chceme upriamiť vašu pozornosť na:

  • Spoločenstvo Úsmev ako dar pozýva sledovať Večer odpustenia a zmierenia už túto nedeľu 27. novembra o 19.00 hod. na tému „odpúšťanie v manželstve“;
  • Maltézska pomoc Slovensko v dňoch 25. 11. až 23. 12. srdečne pozýva na charitatívny punč na vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Celý výťažok poputuje na podporu projektov, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave či pomoc hendikepovaným, utečencom a mnohým ďalším.

Podrobné informácie nájdete na plagátoch a internete.

 

Liturgický kalendár

Streda (30. 11.) – Svätého Ondreja, apoštola – sviatok

Sobota (3. 12.) – Svätého Františka Xaverského, kňaza – spomienka

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo