FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa Nášho Pána Ježiša Krista Kráľa Neba i Zeme

Dnes 20.11.2022 pri každej sv. omši, si vykonáme obnovu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.

Dnešnú nedeľnú popoludňajšiu pobožnosť 20.11.2022 o 14.30 hod. si vykonáme pri obnovenej soche Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza v Strážach na ulici M. R. Štefánika č.d. 474 a ktorú zároveň požehnáme. Pri nepriaznivom počasí pobožnosť bude v bazilike.

Oznamujeme, že od dnešnej nedele sa bude počas svätých omší spovedať v spovedniciach v bazilike.

V stredu 23.11.2022 si pripomíname výročie povýšenia chrámu, pápežom, sv. Pavlom VI. na baziliku minor (1964). Za obvyklých podmienok možno získať v bazilike úplné odpustky.

Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23.11.2022. Môžete sa zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke www.cervenastreda.sk. 19.12.2022 o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní.

Požehnanie adventných vencov bude v sobotu 26.11.2022 pred večernou sv. omšou a v nedeľu pred všetkými sv. omšami. Vence môžete pred sv. omšami položiť pred oltár.
Spoločné vyrábanie vencov bude v sobotu 26.11.2022 o 14.00 v oratóriu. Prineste si so sebou kruh, ozdoby a sviečky. Ak by mal niekto možnosť prispieť čečinou, boli by sme veľmi radi. Na záver budú vyrobené vence požehnané. Vaši pátri a animátori.

Hnutie Modlitby matiek pozýva mamičky z Modlitieb matiek na stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 26.11.2022 od 10.00 v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka.

Na budúcu 1. adventnú nedeľu 27.11.2022 bude po všetkých sv. omšiach jesenná zbierka na charitu. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Kto by chcel darovať vianočný stromček do baziliky nech sa nahlási u kostolníka v sakristii.

Oznam pre členov Spolku svätého Vojtecha: podielové knihy si vyzdvihnite v predajni SSV v Šaštíne.

Liturgický kalendár :
Pondelok: Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie - spomienka
Streda: sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka
Štvrtok: sv. Ondreja Dunk-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov - spomienka
Piatok: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice– ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 1. adventná nedeľa

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo