FARSKÉ OZNAMY
33. nedeľa v cezročnom období

V nedeľu, 13. novembra, sa pri všetkých sv. omšiach koná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky sa použije na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

Pozývame vás na stretnutie s misionárom donom Petrom Lorencom SDB, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 13. novembra, o 16:00 v kaplnke pri sakristii.

Pozývame vás na odpustovú (hodovú) svätú omšu do kostola sv. Alžbety Uhorskej v Strážach, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 17. novembra, o 10:00. Pri svätej omši sa vykoná posviacka nových zastavení krížovej cesty v kostole v Strážach.

Oznam pre birmovancov: prvé stretnutie birmovancov sa uskutoční v sobotu, 19. novembra, o 13:30 v oratóriu. Uchádzačov o sviatosť birmovania žiadame, aby so sebou priniesli vyplnené prihlášky.

Budúca nedeľa, 20. novembra, je Nedeľou Krista Kráľa. Pri pobožnosti o 14:30 sa uskutoční úkon obnovy zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, bude možné za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Oznam pre členov Spolku svätého Vojtecha: podielové knihy si vyzdvihnite v predajni SSV v Šaštíne.

V dňoch od 14. do 20.11.2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým - TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20.11.2022 o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk a na plagáte.

Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. novembra. Môžete sa zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke www.cervenastreda.sk . 19. novembra o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Kto by chcel darovať vianočný stromček do baziliky nech sa nahlási u kostolníka v sakristii.

Liturgický kalendár :
Štvrtok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka. Stráže - slávnosť (titul chrámu)
Nedeľa:  Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo