FARSKÉ OZNAMY
32. nedeľa v cezročnom období

Na budúcu nedeľu 13.11.2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. . Výťažok zbierky sa v tomto roku použije na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13.11.2022 nájdete na plagáte.

Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12.11.2022. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 h v Katedrále sv. Martina. Všetky informácie nájdete na plagáte.

Z príležitosti výročia ukončenia 1. svetovej vojny sa v piatok 11.11.2022 o 11.11 hodine rozozvučia zvony v bazilike a filiálnych kostoloch. V tento deň roku 1918 ľudia spontánne vyjadrili svoju vďaku a radosť z ukončenia dovtedy najväčšieho krviprelievania v dejinách vyzváňaním zvonov naprieč celou Európou. Aj my sa pripájame k tejto spomienkovej iniciatíve.

V dňoch od 14. do 20.11.2022 sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým - TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20.11.2022 o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk a na plagáte.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Kto by chcel darovať vianočný stromček do baziliky nech sa nahlási u kostolníka v sakristii.

Liturgický kalendár :

Streda: Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok
Štvrtok: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka
Piatok: Sv. Martina z Tours, biskupa - sviatok
Sobota: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
Nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo