FARSKÉ OZNAMY
31. nedeľa v cezročnom období

V utorok 1.11.2022 je slávnosť Všetkých svätých, je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnou účasťou na sv. omši. Sv. omše budú v Bazilike a vo filiálnych kostoloch ako v nedeľu.

Dušičková pobožnosť bude taktiež v utorok 1.11.2022 na cintoríne v Strážach o 14.00 hod. a na cintoríne v Šaštíne o 15.00 hod.

V týchto dňoch chodíme na cintorín viac ako inokedy. Veriaci, ktorí od 1. do 8. novembra nábožne navštívia cintorín a aspoň mysľou sa pomodlia za zomrelých, môžu získať jedenkrát denne odpustky pre duše v očistci. Treba splniť i nasledujúce podmienky: vyspovedať sa, prijať Eucharistiu, pomodliť sa na úmysel Sv. Otca a odmietnuť každý hriech i náklonnosť k hriechu.
Veriaci, ktorí 2. novembra navštívia kostol, alebo kaplnku a tam sa pomodlia Otče náš a Verím v Boha, môžu získať úplné odpustky, ktoré môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba splniť i vyššie uvedené podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na celé toto obdobie.

Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk

V prvú sobotu mesiaca 5.11.2022 sa pobožnosť k Panne Márii začne modlitbou posvätného ruženca o 16.00 hod. a bude pokračovať slávením sv. omše. Hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský generálny vikár Mons. Peter Šimko.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Máme k dispozícii aj nástenný kalendár na rok 2023 z retro fotkami baziliky v Šaštíne. Môžete si ho zakúpiť za 6,- eur. Kúpou kalendárov zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Vyšlo nové číslo farského časopisu Hlahol Zvonov. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok na stojanoch v bazilike.

Kto by chcel darovať vianočný stromček do baziliky nech sa nahlási u kostolníka v sakristii.

Liturgický kalendár :
Utorok: Všetkých svätých - slávnosť
Streda: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok: Sv. Karola Boromejského, biskupa - spomienka
Nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo