FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa v cezročnom období

V mesiaci október cirkev upriamuje našu pozornosť na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, v našej bazilike sú spoločné pobožnosti počas pracovných dní o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. Okrem toho sa už vyše dva roky každý deň spoločne modlíme ruženec za Slovensko o 20.00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

Celá cirkev dnes 23.10.2022 slávi Misijnú nedeľu. Dnes po sv. omšiach je zbierka, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

Farnosť s oratkom, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční dnes 23.10.2022 o 14.30 na kopci Zváčka v Strážach. Tešia sa na vás vaši animátori.

V piatok 28.10.2022 o 19.00 hod. bude v spoločenskej sále na prízemí kláštora stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov nájdete v bazilike. Sú v ňom informácie zo života farnosti. Je k dispozícii za dobrovoľný príspevok.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10. v Prahe, 25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 29.10. v Bratislave. VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk .

Informujeme, že v noci z 29. na 30. októbra 2022 sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

Liturgický kalendár :

Piatok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok
Nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo