FARSKÉ OZNAMY
29. nedeľa v cezročnom období

V mesiaci október cirkev upriamuje našu pozornosť na spoločnú modlitbu posvätného ruženca, v našej bazilike sú spoločné pobožnosti počas pracovných dní o 17.00 hod. a v nedeľu o 14.30 hod. Okrem toho sa už vyše dva roky každý deň spoločne modlíme ruženec za Slovensko o 20.00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

V utorok 18.10.2022 o 17.00 hod. sa pripájame k akcii Milión detí sa modlí ruženec. Ako povedal svätý páter Pio: "Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení."

V piatok 21.10.2022 o 19.00 hod. bude v spoločenskej sále na prízemí kláštora zápis záujemcov o prípravu a na prijatie sviatosti birmovania. Zápis na birmovku bude pre tých našich farníkov, ktorí už ukončili základnú školu.

V sobotu 22.10.2022 bude v bazilike Púť za kňazov. Začne programom o 9.30 hod. Svätá omša bude slúžená o 11.00 hod. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. Jozef Haľko. Viac informácií je na plagáte.

Budúca nedeľa 23.10.2022 je misijná, preto bude aj zbierka, ktorou podporíme prácu misionárov vo svete.

Farnosť s oratkom, v spolupráci s centrom voľného času Beťárik, pozýva na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu o 14.30 na kopci Zváčka v Strážach. Tešia sa na vás vaši animátori.

V sakristii baziliky si môžete kúpiť nový farský stolový kalendár na rok 2023. Nájdete v ňom okrem iného aj celoročný rozpis pútí v národnej svätyni. Cena kalendára je 8,- eur. Kúpou kalendára zároveň prispievate na Baziliku Sedembolestnej Panny Márie.

Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční 24.10. v Prahe, 25.10. v Ostrave, 26.10. v Žiline, 27.10. v Prešove, 28.10. v Banskej Bystrici a 29.10. v Bratislave. VSTUP ZDARMA. Viac informácii nájdete na stránke tour.godzone.sk .

 Liturgický kalendár :

Pondelok: Sv . Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka
Utorok: Sv. Lukáša, evanjelistu - sviatok
Sobota: Sv. Jána Pavla II., pápeža - ľubovoľná spomienka
Nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období

Martin Lehončák OSPPE
správca farnosti

Pútnický kalendár
Načítavam kalendár...

sv. omše, spovedanie poslat modlitbu
chcem podporit odber noviniek
kronika svedectvo